Vancskó László

26. 04 .2024

Megújuló Energia


Versenyképes energiaellátás, ESG komplexitás, kamat- és hitelciklusok, értékelési szabályok és transzparencia, érdekeltség és eredmény, szabályozási hatékonyság és várostervezési alapvetések, azaz gazdaság-fejlesztési prioritások egy ingatlanfejlesztő szakember olvasatában

 

A 80-as években volt szerencsém egy időben tanulni a BME-n és a Közgázon, párhuzamosan szerezve meg az Építőmérnöki és a Közgazdász diplomámat. Egyszerre tanultam mikro- és makroökonómiát a Politikai Gazdaságtannal ill. mérnöki tudományokkal. 30 év ingatlan szakmai tapasztalat épült a két egyetemen tanultakra, amit folyamatos olvasás és megértésre való törekvés tart naprakészen azóta is. A REM Group vezetőjeként írt, a honlapunkon, majd a sajtóban is megjelent véleménycikkeim a fenti intézmények és stúdiumok által alakított látásmódot tükrözik, amely alapján a napi híreket és történéseket, ill. a gazdasági változásokat is másként értelmezem, mint a nagy többség. Az eltérő látásmód az alapja a másként gondolkodásnak és a felszín alatti lényeges folyamatok időben történő felismerésének.

 

Ennek kiváló példája a PV panelek élettartamának meghosszabbodásából következő átértékelési lehetőség. Meggyőződésem, hogy a jelenleg még bérből és fizetésből élők számára egy MNB/Kormány együttműködés keretében fel kell kínálni a több generációs polgárosodás, a takarékos családi gazdálkodással elérhető, nagyobb családi anyagi biztonságot nyújtó tőkejövedelem szerzés lehetőségét. A polgárosodott többség politikai stabilitást teremt. A politikai stabilitás pedig lehetővé teszi a hosszútávú családi – nemzetségi – nemzeti gazdasági tervezést és annak nyugodt, megfontolt végrehajtását.

 

A lakossági - családi megtakarítások biztonságos és passzív befektetési lehetőséget keresnek. A lakossági vagyon 50%-a ingatlan és 50%-a likvid értékpapír. A likvid rész 50%-a bankbetét és kincstárjegy. A maradékon osztozik a biztosítás, a részvény stb. A háztartások rendelkezésére álló jövedelem 15%-át takarítja meg a lakosság. Ez a német és cseh adatok után a 3. legjobb Európában. Azaz ingatlan, bankbetét és kincstárjegy. A három klasszikus, miközben az egy főre jutó jövedelemben még csak a 25. a hazai gazdaság. 17e€/fő/év. https://www.ksh.hu/stadat_files/gdp/hu/gdp0005.html Az USD vásárlóerő paritáson mért GDP és a nominális GDP közt 238% az eltérés, mindez EURO-ban 158%.

 

Az ország várhatóan a 2020-2027-es gazdaságfejlesztési ciklus után eléri vagy meghaladja az EU átlag fejlettségi szintjét. Ez azt jelenti, hogy az EU támogatások 5 éven belül kifutnak. Az EU beruházási, támogatási források elmaradását az UA-RU konfliktus költségei és a fegyverkezési költségek növekedése tovább valószínűsítik. Az EU-n belül elfogy a központosítható és újra osztható jövedelem. Az EU a túlélése érdekében kénytelen lesz bevezetni a „segély helyett munkát”, az „emigráció helyett családtámogatást” és a tőke jövedelem adókedvezményei helyett a munka jövedelemre és a gyermekek utáni adó kedvezmények” politikáját, mert Charlie Mungert idézve, az érdekeltség megteremti az eredményt hosszútávon, ahogy, a segély megteremti a munkakerülést és a bevándorlást. Az EU támogatások elmaradása/csökkenése csak a lakossági megtakarítások intézményes bevonásával pótolhatók. A Pareto elv szerint egy közösség 20%-a hozza létre a társadalmi hozzáadott érték 80%-át. A 20% gazdasági sikere azonban nem hozza létre a politikai stabilitáshoz szükséges 51-67% többséget. A politika és a polgárosodni kívánó többség egyirányba vivő érdeke, hogy a gazdasági fejlődés kiterjedjen a top 20%-ról a gazdaságilag kevésbé aktív 80%-ot alkotó közösségekre és családokra is.

A hazai lakossági 15% jövedelem arányos megtakarítási hajlandóság jól demonstrálja a lakosság a jövő generációk iránti elkötelezettségét. Ennek kihasználására passzív tőke jövedelmet termelő és egyidejűleg a gazdaságot is élénkítő befektetési lehetőségek kormányzati megteremtése szükséges. A megértésükhöz szükséges központi kommunikáció, az elterjedéshez pedig támogatás és családi adó kedvezmény is. A lakossági tetőkre elhelyezni javasolt PV Panel és az ehhez kapcsolódó PowerWall telepítési program, ill. EV beszerzés a családok számára komoly havi energia költség megtakarítási lehetőséget biztosít, amin keresztül a bankbetétnél vagy a kincstárjegynél is magasabb hozamú befektetésre tehetnek szert a családok a saját otthonukkal.

 

Az ingatlanná váló PV-EV-PW eszközök gyors elterjedése versenyelőnyt teremt a gazdaságnak az energia költségek leszorításával és hosszú távon alacsonyan tartásával, miközben a 3 millió háztartásban létrejövő 15GWp PV kapacitás letarolhatja a kárpát medencei árampiacot. Az 1000km-en belül hatékonyan továbbítható PV áramfelesleg a központi fekvésű Magyarország elektromos hálózatán keresztül juthat el Keletről Nyugatra, vagy Északról Délre, a tranzit díjjal térítve meg a hálózat-fejlesztési és a kiegyenlítési – tárolási beruházásokat.

 

A családi házakba települt PW-k és az EV tulajdonosok bevonása a kiegyenlítő áram és csúcsáram költségek csökkentésébe ismét egy minden résztvevőnek hasznos lehetőséget teremt. A lakosság passzív jövedelmet kap, kevesebb energia importra van szükség, javul az ország pénzügyi egyenlege, a hazai vállalkozások a kedvező energia költségek miatt versenyelőnyre tesznek szert. A PV – EV – PW ipar az első lehetősége az országnak, hogy az energiaellátás terén meglevő hátrányát ledolgozza, szállítói függőségeit megszüntesse és nemzetközileg is versenyképes, fenntartható, mezőgazdasági – ipari termelési bázist építsen.

 

A lakossági megtakarítások az ingatlanpiac lakás szegmensét dominálják, azonban a lakás állomány 85%-a tulajdonosa által lakott. Csak 15%-a hasznosul bérleti jövedelmet termelve tulajdonosának. A nem lakás célú befektetési ingatlanok többségükben nemzetközi intézmények tulajdonában vannak.

 

A nemzetközi intézmények a külföldi lakossági megtakarításokat csatornázzák a magyar ingatlanpiacra, ezért a hasznosításuk során keletkező bérleti díj jövedelem elhagyja az országot, így rontja az ország pénzügyi egyensúlyát. A jelenlegi UA-RU válság másodlagos hatása, hogy az EU centrum országok intézményei adogatják el a magyarországi ingatlan portfóliójukat, vevői piacot teremtve ezáltal. A lakossági megtakarításokkal a nemzetközi befektetők által eladásra kínált hazai iroda, szálloda, raktár állomány jelentős része hazai intézmények kezébe kerülhetne.

 

Leghatékonyabb és leginkább válság- és ciklus álló ingatlan tulajdonlási forma a tőzsdén jegyzett szabályozott ingatlan befektetési társaság, azaz SZIT / REIT. Ha az MNB tudna versenyképes hosszútávú, fix kamatozású forint finanszírozást kínálni, és a hazai SZIT-ek az 52.000 MdFt lakossági likviditás csak 10%-át tudnák a mostani vevői piacon, konzervatív 50% hitelezettségi ráta mellett befektetni, az 5eMdFt – azaz 12,5Md€ tőke és 12,5Md€ külföldi EURO hitel, mindösszesen 25Md€ külföldi passzív befektetést váltana ki. Ez a kiváltás a magyar költségvetési pénzügyi mérleget évente 1,5 – 2,0 Md€-val javítaná, és egyben 300MdFt-al növelné a magyar megtakarítók és 300MdFtal az MNB vagy a magyar bankok jövedelmét.

 

 

A tartós befektetési számlákról történő hosszútávú SZIT/REIT befektetés adómentesen kerül vissza a hazai lakossághoz. A SZIT/REIT a BÉT-en jegyzett értékpapírként a lakosság körében szabadon forgalmazható. A SZIT által évente generált profit 90%-a befektetők között kiosztásra kerülhet. Amennyiben a SZIT forma sikeresen forintosítja a hazai ingatlan piacot, az ingatlan szabályozási környezet javításával a lakossági befektetések értéke emelhető.

 

A szabályozási változtatási javaslataink első lépése egy, az ingatlan tranzakciókról szóló nyilvánossági törvény (Discosure Act), ami a piac átláthatóságát jelentősen növeli, ezáltal a kockázatait csökkenti. Mivel minden ingatlan tranzakcióhoz ügyvédi, közjegyzői hitelesítés szükséges, így a tranzakciókban részt vevő hivatalos személyek a földhivatali vagy a banki dokumentáció részeként adhatnak a KSH felé automatikus tájékoztatást, mely kizárólag aggregált formában áll a piac szereplőinek, bankoknak, biztosítóknak, önkormányzatoknak, tulajdonosoknak, bérlőknek a rendelkezésére.

 

A piaci kockázat csökkenése a finanszírozási, biztosítási költségek csökkenésén keresztül teszi érdekeltté a résztvevőket. A bérleti és lízing tranzakciók is hasonló módon szabályozhatók. Az erős hazai finanszírozású ingatlan piac, a befektetői ciklus váltásával ismét megjelenő nemzetközi keresleten keresztül forint keresletet generálva értékeli fel a hazai kézben levő piacot. Ez a keresleti dagály már minden hazai piaci résztvevő, azaz a lakosság hajóját is emeli.

 

A jelentős folyó pénzügyi mérleg javulás, a HUF – EURO árfolyam kockázat csökkenés és a hazai megtakarítók többlet jövedelme az általános országkockázat besorolást is javítja, tovább erősítve a gazdaság külső megítélését. Mindez lehetővé teszi az MNB további monetáris expanzióját, azaz a hazai vállalkozások külföldi befektetéseinek támogatását, a FED mintájára vállalati kötvény vásárlási programmal, QE-vel, ami kizárólag hosszútávú, regionális befektetések finanszírozására vehető igénybe.

 

Az ingatlanpiac stabilizálása SZIT-eken keresztül megteremti a lehetőségét, hogy más tőkeintenzív infrastruktúra fejlesztések kapcsán is támaszkodjon az ország a lakossági megtakarításokra. Ingatlanként, azaz SZIT befektetésre alkalmas eszközként funkcionálhat útdíjas autópálya, HFH díjas elektromos vezeték, átviteli díjas optikai - informatikai hálózat, ill. olaj és gázvezeték és puffer tárolók. REIT/SZIT formában egyéges tarifa mellett, többségi állami és kisebbségi lakossági tulajdon mellett, tőzsdei forgalomban és transzparenciában működtethetők még a mobil telefon átjátszó tornyok és az összekötésüket biztosító optikai hálózatok is.

 

Az így felszabaduló tőkével a legkedvezőbb időszakban tudnak regionális monopólium kiépítésbe fogni az arra alkalmas hazai tulajdonú, de már nemzetközileg bizonyított vállalatok. Mindez jelentősen csökkentené a GDP és a GNP közötti különbséget és gyorsítaná a hazai felhalmozást, a kifektetést és az államadósság csökkentést. A növekvő hazai felhalmozás fenntarthatóvá teszi a családtámogatást. A családtámogatás végre megfordítja a trendet, a mortalitásból natalitást csinálva, és lassan növekedésnek indul a születésszám. Egy modernizálódó, iparosodó, de létszámában stabil, legalábbis nem csökkenő gazdaság képes hosszútávú növekedésre. A növekedés által erősödő gazdaság lehetővé teszi az ország védelmének fejlesztését, ami tovább csökkenti a gazdasági, pénzügyi és politikai kockázatokat.

 

A fentieket rövid gazdaság politikai logikába összefűzve tehát:

 • politikai stabilitás széleskörű gazdasági felemelkedéssel tartható fenn, ehhez a munka alapú gazdaság által megtermelt hazai családi megtakarítások gazdaságba történő helyes visszaforgatása a kulcs (az alternatíva a külföldi megtakarítások hazai térnyerése).
 • alapvető fontosságú az EU, ezen belül Magyarország energia függőségének csökkentése (PV és Paks), mert akkor felgyorsulhat a felhalmozás mind a lakosság, mind a vállalati szektorban, (ma az EU-ban a megtakarítási rátában csak, DE és CZ előzi meg HU-t)
 • a lakossági források bevonásával dinamizált PV-PW iparágban elérhető dinamikus térnyerés a napközbeni áram árát az egész régióban úgy lenyomja, hogy az 1000km hatékony áram szállítási távolságon belül már nem éri meg nagy kapacitású PV erőműveket telepíteni másnak, mert azok nem térülnek meg.
 • Ezért fontos, hogy HU vezető PV és PW hatalom legyen a Kárpátokon belül, amihez szükséges a nemzetközi cégek hazai akkumulátor gyártása a tárolási infrastruktúrához ill. az áram szállítási infrastruktúra regionális kiépítése.
 • A PV és Paks I-II. kombinációja hosszútávon versenyképes áramárral szolgálja a hazai termelést és szállítást, ami további FDI-t vonz.
 • a lakossági megtakarításokat és vagyont egyrészről törvényileg védeni kell, és másodsorban megfelelő hozamot biztosító biztonságos befektetéseket kell biztosítani, mert 10.000 MdFt lakossági megtakarítás zero kamatozású banki folyószámlán csak a bankoknak jó, de az országnak vagy a lakosságnak nem.
 • A PV-PW lakossági passzív befektetés mellett a meglevő lakossági megtakarításokra támaszkodva a SZIT-eken keresztül a hazai ingatlan piacot és az infrastruktúra piacot is dinamizálni lehet. A lakossági passzív befektetések és a piaci transzparencia növelése alacsony ingatlan piaci kockázatot és hatékony jelzálog piacot is teremt.
 • Így érhető el az államadósság visszafizetéséhez szükséges megtakarítási, felhalmozási képesség, ami lehetővé teszi először az államadósság hazai finanszírozását, majd annak fokozatos visszafizetését,
 • a HUF/MNB monetáris expanziójával a hazai vállalatok regionális terjeszkedése saját hazai forrásból finanszírozható FED/ECB hitelek nélkül. A hazai vállalatok regionális fejlődése csökkenti a GDP/GNP között különbséget, miközben az országban működő nemzetközi termelő – technológiai cégek bekapcsolják a hazai cégeket a globalizált világkereskedelembe.
 • A gazdasági fejlődés eredményei tudatos, kormányzati szinten történő kiterjesztése a családokra támogatja a családokat és bevonja őket a nemzet stratégiai fejlesztésébe. A hosszútávon érvényesülő és egy irányba mutató nemzeti és családi érdekek politikai stabilitást teremtenek,
 • a politikai stabilitás kiszámíthatóságot hoz egy általában bizonytalan és rendkívül gyors átalakulást elszenvedő világban. A kiszámíthatóság, a rend védi a családok felhalmozott vagyonát, erősíti a generációs transzfert, azaz a gyermekvállalásra való hajlandóságot.
 • A közhiedelemmel ellentétben a nyugdíjjárulék fizetése nem a jövőbeni nyugdíj biztosítéka, hanem a múltban, az előző generáció adójából finanszírozott oktatási – egészségügyi – egyéb állami szolgáltatások ellenértéke, a jövőbeni nyugdíj megszerzése érdekében szükség van a következő generációra, de ezt majd egy következő vélemény cikkben fejtem ki. Köszönöm az olvasást!